معاون صنایع كوچك شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت : تعداد 17500 نفر از شاغلین واحدهای صنعتی در سال 96 در 873 دوره آموزشی شركت نموده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرك‌های صنعتی تهران،نسرین مصدق صدقی افزود : دوره های آموزشی برگزار شده با محوریت اصلی دوره های مهارتی، مدیریتی ، کارآفرینی ، ایمنی و بهداشت، توسعه بازار و متناسب با نیاز واحدهای صنعتی نقش بسزایی در ارتقاء سطح آگاهی و مهارت كاركنان واحدهای صنعتی و رفع برخی از مشکلات آنها داشته است.
وی به آموزشهای مهارتی در محیط کار اشاره کرد و افزود : این شرکت تا کنون دوره های آموزش بسیاری را در محیط واحد صنعتی به صورت مهارت آموزی و تخصصی برای کارکنان  صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برگزار نموده است و برای جایگاه و تاثیر این نوع آموزش  در توانمند سازی واحدهای صنعتی اهمیت ویژه قائل است.
مصدق صدقی در پایان از ادامه برنامه شركت شهركهای صنعتی تهران جهت حمایت از برگزاری دوره های آموزشی در  در سال 1397 خبر داد.
عناوین این دوره ها با انجام نیازسنجی و نظرسنجی از صاحبان صنایع و تشكل های صنفی و صنعتی و خوشه های كسب و كار شناسایی و با حمایت مادی و معنوی شركت شهركهای صنعتی تهران برگزار می گردد.